niedziela, 17 września 2017

Wel-Tex na zdjęciach Narodowego Archiwum Cyfrowego

Wyborcza przedstawiła tylko 11 zdjęć, a jest ich więcej:
czwartek, 3 sierpnia 2017

Ulica Hallera na Stabłowicach

Brzmi dziwnie? Trochę. A jednak tak było, przynajmniej czytając uchwałę Rady Miasta z dnia 23.11.1991.
Wtedy to została została podjęta uchwała nr XXXIII/205/91, która mówi ,że:
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie terytorialnym (Dz.U. Nr 16 poz. 95 z późniejszymi
zmianami) Rada Miejska uchwala co następuje:
§ 1
1. Zmienia się nazwę ulicy Władysława Andersa na ulicę Ananasową.
2. Zmienia się nazwę ulicy Stanisława Kopańskiego na
ul. Mandarynkową.
3. Zmienia się nazwę ulicy Leopolda Okulickiego na ulicę Oliwkową.
4. Zmienia się nazwę ulicy Antoniego Chruściela na ul. Pomarańczową.
5. Zmienia się nazwę ulicy Tadeusza Bora-Komorowskiego na
ul. Cytrynową.
6. Zmienia się nazwę ulicy Józefa Hallera na ul. Niebieską.
7. Zmienia się nazwę ulicy Kazimierza Sosnkowskiego na ul. Beżową.
8. Zmienia się nazwę ulicy Stanisława Sosabowskiego na
ul. Granatową.
9. Zmienia się nazwę ulicy Tadeusza Kutrzeby na ul. Perłową.
10. Zmienia się nazwę ulicy Juliusza Rommla na ul. Seledynową.
11. Zmienia się nazwę ulicy Józefa Urunga na ul. Szkarłatną.
12. Zmienia się nazwę ulicy Stefana Frankowskiego na ul. Purpurową.


I teraz ciekawostka - dostępne plany Wrocławia z tego okresu nie zawierają wspomnianych ulic (np. plan z 1990 roku).

niedziela, 25 czerwca 2017

Co dalej z rondem Stabłowicka/Główna?

Na stronie ZDIUM pojawił się przetarg dotyczący budowy "tymczasowej" sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Głównej i Stabłowickiej.

W treści czytamy:

Przedmiotem zamówienia jest budowa tymczasowej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulicy Głównej z ulicą Stabłowicką we Wrocławiu wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej. Inwestycja realizowana będzie na terenach stanowiących własność Gminy lub Skarbu Państwa w zarządzie Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu. Budowa tymczasowej sygnalizacji świetlnej w obrębie skrzyżowania ul. Głównej z ul. Stabłowicką ma poprawić bezpieczeństwo ruchu drogowego do czasu realizacji właściwej przebudowy układu drogowego oraz budowy ronda. Teren inwestycji zostanie objęty decyzją ZRID w związku z zamierzeniem inwestycyjnym pn.: „Rozbudowa i przebudowa skrzyżowania ul. Stabłowickiej (DW 337 i DG 106263) i ul. Głównej (DW336 ) we Wrocławiu”. Obszar inwestycji objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego numer 240 – uchwała XLIX/3117/06. Przedmiot zamówienia przewidziany do realizacji w systemie "zaprojektuj i zbuduj" składa się z dwóch części: - opracowanie dokumentacji projektowej, - wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej. Realizacja zadania odbędzie się na podstawie zgłoszenia robót, którego dokona we własnym zakresie Wykonawca. Przedmiot zamówienia obejmuje wszystkie prace wchodzące w zakres procesu budowlanego począwszy od wykonania dokumentacji projektowej, zgłoszenie robót oraz wykonanie robót budowlanych i powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej. Przedmiot zamówienia ma być wykonany w oparciu o zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentację projektową, program fukcjonalno-użytkowy. Zamówienie należy zrealizować w terminie 4 miesięcy od dnia podpisania umowy.  I tutaj nasuwa się jedno zasadnicze pytanie: po co budować sygnalizację tymczasową, skoro ma być wybudowane rondo? Odpowiedź może trochę daleko idąca, ale jakże ważna: czyżby budowa ronda miała się opóźnić? Albo co gorzej, rondo nie zostanie wybudowane?