poniedziałek, 3 października 2011

Stabłowice - gdzie i co?

Stabłowice (dawne nazwy: Stabelwitz, Stalowice, Stebłoiwcy, Stebłowice Stare) – osiedle w zachodniej części Wrocławia, w dzielnicy Fabryczna.
W granicach miasta od 1928. Niegdyś wieś, od roku 1253 (jako Steplowici) własność klasztoru św. Wincentego na Ołbinie, później dobra rycerskie (Rittergut), następnie mieszczańskie. Nazwa pochodzi prawdopodobnie od przezwiska Stebło, tzn. źdźbło lub słomka. W 1425 mowa jest o znajdującym się tu młynie z trzema kołami.
Pod koniec XV wieku król Władysław II Jagiellończyk zezwolił na połączenie obu folwarków i wybudowanie umocnień wokół dworu. W 1654 w obronie ewangelickiego kościoła zginęło ośmiu miejscowych chłopów. W roku 1845 wieś liczyła 511 mieszkańców i 64 domy, w drugiej połowie wieku XIX wybudowano w północno-zachodniej części wsi przędzalnię i zaczęło powstawać przyfabryczne osiedle.
W latach 30. rozpoczęto zabudowę terenów położonych na wschód od osiedla, obecnie noszą one nazwę Stabłowice Nowe.
W roku 2011 na terenie osiedla rozpoczęła się budowa Nowego Szpitala Wojewódzkiego (poprzedni Wojewódzki Szpital im. Józefa Babińskiego we Wrocławiu został zlikwidowany w 2007 roku).
(Źródło)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz