piątek, 19 września 2014

"I want to believe" - wystawa Joanny Karpowicz w CK Zamek

19 września w CK Zamek w Leśnicy miał miejsce wernisaż wystawy prac Joanny Karpowicz. Pomimo ograniczonego czasu udało się odwiedzić leśnicki Zamek i obejrzeć wystawę. Polecam!

Poniżej kilka zdjęć, które być może zachęcą do odwiedzin.

Strona wydarzenia na facebooku.
Strona Joanny Karpowicz - www.joannakarpowicz.pl
Blog Joanny Karpowicz - obrazkovo

niedziela, 14 września 2014

Elektrownia wodna Marszowice

W ramach Europejskich Dni Dziedzictwa 2014 można było odwiedzić m.in. Elektrownię wodną w Marszowicach.

 Informacje o elektrowni ze strony Tauron Ekoenergia:
Pierwsza wzmianka o Marszowicach pochodzi z 1336 roku. We wsi było wówczas 25 domów i młyn wodny. Charakter miejscowości zmienił się diametralnie w latach 90-tych XIX wieku kiedy spółka Schoellersche Kamgarn Spinner wybudowała w Praczach zakłady przędzalnicze, będące własnością rodziny Schollerów. Około 1910 roku Scholler nabył stopień wodny młyna, w miejscu którego na lewym brzegu rzeki Bystrzycy w 1912 roku wybudował elektrownie wodną. W budynku umieszczono halę maszyn, rozdzielnię energetyczną, stację transformatorową. Głównym zadaniem elektrowni była produkcja energii elektrycznej na potrzeby zakładów przędzalniczych. Obiekt wzniesiono w stylu architektury utylitarnej nawiązującej do tradycji stylu „rodzimego" – heimatstl.

W 1923 r. w konsekwencji budowy zbiornika w Zagórzu Śląskim i regulacji koryta zmieniła się charakterystyka rzeki. Wówczas w elektrowni zainstalowano dwa nowe hydrozespoły o różnych mocach z turbinami o osiach pionowych systemu Francisa firmy JM Voith, Heidenheim" i generatorami firmy Siemens-Schuckertwerke, Berlin". Na budowle hydrotechniczne składał się w tym czasie: kanał energetyczny, który zamykał komory turbin, upust przelewowy i płuczący. Funkcjonujący wówczas jaz stały wykonany w konstrukcji palowo-kamiennej przebudowano na kamienno-betonowy. Jednocześnie wybudowano dwa wielorodzinne budynki mieszkalne dla pracowników.

Podobnie jak budynek elektrowni architektura domów nawiązuje do tzw. stylu „rodzimego". Wraz z budynkami maszynowni i rozdzielni tworzą one zwarte założenie przestrzenno - funkcjonalne zawodowej elektrowni wodnej.

Podczas działań wojennych elektrownia nie ucierpiała. W lutym 1945 roku została zajęta przez Armię Radziecką. Wykorzystywano ją na potrzeby zorganizowanej w pobliżu jednostki wojskowej. 30 kwietnia 1959 roku elektrownie przejął Zakład Energetyczny we Wrocławiu. Okazało się, że zarówno obiekty jak i urządzenia wymagają gruntownego remontu, po przeprowadzeniu którego, 30 kwietnia 1963 roku, elektrownię oddano do użytkowania.

W lipcu 1997 roku obiekt został zalany falą powodziową, która spowodowała szereg zniszczeń. Były one na tyle duże, że rozważano kwestię opłacalności odbudowy elektrowni. Ostatecznie zniszczenia usunięto, wyremontowano hydrozespoły i ponownie uruchomiono elektrownię w 1999 roku.

Na stopień wodny Marszowice składają się następujące elementy: jaz piętrzący stały, kanał doprowadzający wraz z upustem płuczącym i przelewowym, budynek elektrowni wodnej.
czwartek, 11 września 2014

Lista projektów zgłoszonych w ramach WBO dotyczączących Stabłowic

Na stronach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego można znaleźć przynajmniej 7 9 projektów, które dotyczą Stabłowic. Jedne są większe, inne mniejsze, warto się im jednak przyjrzeć, zwłaszcza, że głosowanie już wkrótce.

Projekt nr 7 - chodnik przy ul. Boguszowskiej (odcinek ok.100 m od strony zachodniej) - od ul.Lazurowej do ul. Kosmonautów

Projekt nr 45 - Obustronne utwardzenie pobocza jezdni a następnie adaptacja pobocza w celu wydzielenia chodnika dla pieszych przy ul. Głównej i Wilkszyńskiej od ul Stabłowickiej do ulicy Gwizdanowskiej.

Projekt nr 54 - KRUSZCOWA - Utwardzenie nawierzchni jednej z niewielu na osiedlu Stabłowice drogi ziemnej 

Projekt nr 60 - Skatepark lub boisko do koszykówki

Projekt nr 149 - Starszy, młody - nic nie szkodzi, działamy razem

Projekt nr 174 - Teren rekreacyjno-sportowy dla mieszkańców osiedla Stabłowice

Projekt nr 266 - NOWA CEGIELNIA STABŁOWICKA - Sport, rekreacja, wypoczynek

Projekt nr 294 - Monitoring wizyjny zachodniej części Wrocławia: Leśnica, Stabłowice, Złotniki, Marszowice

Projekt nr 337 - Droga marzeń. Budowa przedłużenia ul. Wojanowskiej do ul. Arachidowej.

Głosowanie rozpocznie się 15 września 2014 roku

W głosowaniu 15-29 września mieszkańcy będą mogli oddać jeden głos na maksimum 3 projekty. Głosowanie będzie możliwe elektronicznie lub tradycyjnie na kartach papierowych.

Wyniki głosowania zostaną podane po podliczeniu głosów, najpóźniej w październiku.


Więcej informacji na stornie WBO.

"Starszy, młody - nic nie szkodzi, działamy razem"

"Starszy, młody - nic nie szkodzi, działamy razem" - Wrocławski Budżet Obywatelski, projekt nr 149:
Bieżnia sportowa tartanowa czterotorowa z wielowarstwową podbudową (długość 60 metrów, szerokość 4,88 m.) z piaskownicą do skoku w dal (długość 5 m., szerokość 2,5 m.). Osiedle nie posiada własnej infrastruktury sportowej. Jedynym ogólnodostępnym dla mieszkańców obiektem sportowym jest boisko szkolne, otwarte 7 dni w tygodniu. Z wykorzystaniem tego obiektu odbywają się liczne zawody sportowe, mecze i festyny dla wszystkich mieszkańców oraz młodzieży z Wrocławia jak np. Streetball w latach 2009-2011, turniej osiedlowy piłki nożnej. Od 25 marca 2013 roku został zatrudniony przez SZS trener osiedlowy, który ma za zadanie organizowanie czasu wolnego dla młodzieży. W sąsiedztwie osiedla kończy się budowa ponad 1000 mieszkań i już teraz jest pilna potrzeba zagospodarowania czasu wolnego dla tej nowej społeczności. Badania naukowe potwierdzają, że zaangażowanie sportowe dzieci, młodzieży jak i osób starszych jest istotnym czynnikiem profilaktyki zdrowotnej, kształtuje charakter, uczy zdrowej konkurencji, pozbawia agresji i chęci tworzenia subkultur o wydźwięku kryminogennym. Istotnym jest też społeczne zaangażowanie nauczycieli wychowania fizycznego SP 95 w organizację wielu przedsięwzięć ogólnoosiedlowych dla wszystkich mieszkańców. Beneficjentami projektu będą wszyscy mieszkańcy Stabłowic, gdyż obiekt sportowy z profesjonalną bieżnią tartanową w znacznym stopniu uatrakcyjni istniejący obiekt oraz umożliwi realizację wielu ciekawych konkurencji podczas festynów i zawodów osiedlowych, a także ogólnomiejskich. Jak wynika z powyższego uzasadnienia mieszkańcom osiedla bardzo zależy na realizacji projektu dla dobra całej naszej społeczności.
Strona wydarzenia na facebooku: Głosuję na bieżnię sportową w SP95, projekt nr 149 Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego.

poniedziałek, 8 września 2014

Odwiedź Wieżę Ciśnień w Leśnicy i Elektrownię w Marszowicach

Myślę, że warto pójść i obejrzeć 13-14.09.2014.
Więcej informacji na Facebooku.
Najstarsza elektrownia wodna Wrocławia w Marszowicach oraz najstarsza, działająca do dzisiaj, wrocławska wieża ciśnień w Lesie Mokrzańskim będą bohaterami kolejnej edycji Europejskich Dni Dziedzictwa, które w tym roku odbywają się pod hasłem „Dziedzictwo – Źródło tożsamości”. Wszystkie obiekty będzie można nieodpłatnie zwiedzać w weekend 13 i 14 września w godz. 10:00 - 17:00. Warto skorzystać z tej okazji, ponieważ na co dzień obiekty nie są udostępniane zwiedzającym. Organizatorem zwiedzania jest Centrum Kultury "Zamek" w Leśnicy.


WIEŻA CIŚNIEŃ usytuowana w Lesie Mokrzańskim, przy ul. Polkowickiej, dostarcza wodę mieszkańcom Leśnicy od początku wieku. Z istniejących 4 studni głębinowych woda jest przepompowywana do zakładu, gdzie przepływa przez szereg zbiorników, w których jest oczyszczana, natleniana, po czym przez kilka godzin "leżakuje w basenie", w którym wytrąca się żelazo. Następnie spływa do zbiornika głównego i stąd prosto do kranów. Nadmiar wody, która nie zostanie wykorzystana przez odbiorców, tłoczony jest do zbiornika wieżowego, mieszczącego się pod sama kopułą, na wysokości prawie 60 metrów. Wieża jest już ostatnim działającym tego typu obiektem we Wrocławiu, w którym obok nowoczesnych kaskad napowietrzających wciąż pracują pompy wyprodukowane w 1931 roku !

Wieża ma typową dla takich budowli formę, dostosowaną do pełnionej funkcji – węższy, walcowaty trzon mieszczący rurociągi i klatkę schodową, szerszą głowicę, kryjącą zbiornik wieżowy i budynek w przyziemiu, mieszczący pozostałe urządzenia. Elewacja eksponuje betonowy budulec. Skromna, modernistyczna dekoracja budowli nawiązuje jednak do dawnych budowli obronnych, zaznaczając w głowicy wałek kordonowy i niby-machikuły ze strzelnicami. Okrągły budynek w przyziemiu, z podziałami ramowymi i wąskimi oknami przypomina basteję. Nawiązuje to do symboliki „zamku wodnego”.Pod koniec drugiej wojny światowej wieża została ostrzelana i uszkodzona. W 2008 r. wpisano ją do rejestru zabytków.ELEKTROWNIA WODNA w Marszowicach powstała w latach 1912 - 1923 na rzece Bystrzycy i stanowi dzisiaj najstarszy tego typu obiekt we Wrocławiu. W 1923 roku, w związku ze zmianą charakterystyki rzeki (budowa zbiornika w Zagórzu Śląskim i regulacja koryta), zainstalowano w elektrowni dwa nowe hydrozespoły o różnych mocach z turbinami systemu Francisa i generatorami firmy Simens, które pracują do dziś ! Jednocześnie wybudowano dwa wielorodzinne budynki mieszkalne dla pracowników. Podobnie jak budynek elektrowni architektura domów nawiązuje do tzw. stylu „rodzimego". Wraz z budynkami maszynowni i rozdzielni tworzą one zwarte założenie przestrzenno - funkcjonalne zawodowej elektrowni wodnej. Elektrownia początkowo służyła do zasilania energią elektryczną pobliskich zakładów włókienniczych. Po drugiej wojnie światowej była wykorzystywana przez stacjonujące nieopodal jednostki wojsk radzieckich. W 1959 roku została przejęta przez Zakłady Energetyczne we Wrocławiu. Po oddaniu do eksploatacji zbiornika retencyjnego w Mietkowie (1986) użytkowana jest w zależności od przepływu wody, z przerwami na remonty. Na stopień wodny Marszowice składają się następujące elementy: jaz piętrzący stały, kanał doprowadzający wraz z upustem płuczącym i przelewowym, budynek elektrowni wodnej

Wszystkie obiekty będą udostępnione do zwiedzania 13 i 14 września od godziny 10:00 do 17:00. Na zwiedzających czekać będą również koordynatorzy, którzy udzielą stosownych informacji.
Ponadto wszelkie informacje dotyczące zwiedzania będzie można również uzyskać w Centrum Kultury "Zamek" przy pl. Świętojańskim 1.
Wstęp bezpłatny

Wodociągowa wieża ciśnień - ul. Polkowicka, Wrocław-Leśnica
Elektrownia wodna - ul. Marszowicka 4