sobota, 30 maja 2015

Konsultacje w sprawie nadania statutów osiedli i granic osiedli

Za stroną Rady Osiedla.

Rada Miejska Wrocławia w dniu 21 maja 2015 r. przyjęła uchwałę nr X/193/15 w sprawie konsultacji projektu uchwały zmieniającej uchwały w sprawie nadania statutów osiedli oraz projektu uchwały w sprawie podziału Wrocławia na osiedla. Konsultacjom podlegają dwa projekty uchwał Rady Miejskiej - zmieniająca uchwały w sprawie nadania statutów osiedli oraz zmieniająca uchwałę nr XX/110/91 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie podziału Wrocławia na osiedla.
Uwagi i opinie do projektów można przesyłać do dnia 05.07.2015r. pisemnie na adres: Urząd Miejski Wrocławia Biuro Rady Miejskiej, Sukiennice 9 50-107 Wrocław lub elektronicznie na adres: brm@um.wroc.pl.

Projekty uchwał i mapy
Projekt cyfrowej mapy osiedli


W związku z rozpoczętymi konsultacjami projektów ww. uchwał Rady Miejskiej Wrocławia, Rada Osiedla Leśnica zwraca się do mieszkańców Stabłowic z prośbą o przekazywanie swoich wniosków i uwag dotyczących proponowanej granicy Osiedla Leśnica i Osiedla Pracze Odrzańskie.
 

Patrząc na nową propozycje to wygląda na to, że część Stabłowic będzie należała do Pracz Odrzańskich - od wysokości ulicy Góreckiej.
Co Wy na to?

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz