wtorek, 2 czerwca 2015

Mpzp fragmentu Doliny Bystrzycy

Za lesnica.org:

Przystąpiono do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu Doliny Bystrzycy usytuowanego po lewej stronie północnego odcinka ulicy Jeleniogórskiej we Wrocławiu.
Zainteresowani mogą składać wnioski do planu na piśmie w Biurze Rozwoju Wrocławia, ul. Świdnicka 53, 50-030 Wrocław, w terminie do 17 marca 2015 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku i oznaczenie nieruchomości, której dotyczy oraz oświadczenie wnioskodawcy dotyczące przetwarzania i udostępniania danych osobowych na potrzeby procedury sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2014r. poz. 1182).
 

Z ciekawością czekam na zkończenie.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz