czwartek, 21 lipca 2016

Przebudowa Prackiej

ZDiUM informuje:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
do przetargu nieograniczonego na:

 Rozbudowę ul. Prackiej od ul. Stabłowickiej na odcinku o długości  ok. 106 m wraz z budową kanalizacji deszczowej, miejskich technologicznych kanałów kablowych i przebudową sieci elektroenergetycznej, oświetlenia drogowego oraz sieci telekomunikacyjnej


Zakres przebudowy: