niedziela, 25 czerwca 2017

Co dalej z rondem Stabłowicka/Główna?

Na stronie ZDIUM pojawił się przetarg dotyczący budowy "tymczasowej" sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Głównej i Stabłowickiej.

W treści czytamy:

Przedmiotem zamówienia jest budowa tymczasowej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulicy Głównej z ulicą Stabłowicką we Wrocławiu wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej. Inwestycja realizowana będzie na terenach stanowiących własność Gminy lub Skarbu Państwa w zarządzie Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu. Budowa tymczasowej sygnalizacji świetlnej w obrębie skrzyżowania ul. Głównej z ul. Stabłowicką ma poprawić bezpieczeństwo ruchu drogowego do czasu realizacji właściwej przebudowy układu drogowego oraz budowy ronda. Teren inwestycji zostanie objęty decyzją ZRID w związku z zamierzeniem inwestycyjnym pn.: „Rozbudowa i przebudowa skrzyżowania ul. Stabłowickiej (DW 337 i DG 106263) i ul. Głównej (DW336 ) we Wrocławiu”. Obszar inwestycji objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego numer 240 – uchwała XLIX/3117/06. Przedmiot zamówienia przewidziany do realizacji w systemie "zaprojektuj i zbuduj" składa się z dwóch części: - opracowanie dokumentacji projektowej, - wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej. Realizacja zadania odbędzie się na podstawie zgłoszenia robót, którego dokona we własnym zakresie Wykonawca. Przedmiot zamówienia obejmuje wszystkie prace wchodzące w zakres procesu budowlanego począwszy od wykonania dokumentacji projektowej, zgłoszenie robót oraz wykonanie robót budowlanych i powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej. Przedmiot zamówienia ma być wykonany w oparciu o zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentację projektową, program fukcjonalno-użytkowy. Zamówienie należy zrealizować w terminie 4 miesięcy od dnia podpisania umowy.  I tutaj nasuwa się jedno zasadnicze pytanie: po co budować sygnalizację tymczasową, skoro ma być wybudowane rondo? Odpowiedź może trochę daleko idąca, ale jakże ważna: czyżby budowa ronda miała się opóźnić? Albo co gorzej, rondo nie zostanie wybudowane?